Author

Times Viewed

37549

Times Made Favorite

42

004 - Napadačka taktička akcija - blokiranje


Golman dodaje loptu jednom od tri igrača na centru. Kreće napadačka taktička akcija - blokiranje


Objective

Memoriziranje napadačke taktičke akcije - blokiranje

Space

40x20

Duration

10 minuta

Number of Players

Svi igrači

Materials

Lopte

Organization and Development

Golman dodaje loptu na desnog braniča.
Istovremeno zadnji igrač i lijevi branič mijenjaju mjesta.
Desni branič dodaje loptu zadnjem igraču, krene po liniji i naglo skrene prema lijevom braniču.
Zadnji igrač dodaje loptu lijevom braniču i širi na stranu spreman da trči zatvoriti drugu stativu.
Desni branič radi blok na protivničkog igrača koji markira lijevog braniča.
Lijevi branič ulazi u sredinu s loptom iskoristavajući suigračev blok.
Lijevi branič puca po golu ili odigrava završnicu sa zadnjim.
Desni branič pokriva centralni dio terena.
Nakon završenog napada sva trojica istrčavaju na liniju centra mijenjajući pri tome početna mjesta.

Variations

Golman dodaje loptu na bilo kojega od tri igrača.
Nakon lažnog bloka, lijevi i desni branič mogu odigrati kombinaciju na istoj strani.Categories (0)

Theory (0)

This article has no theoretical explanations attached.

Images (3)

Mico_Martic_190.jpg
Mico_Martic_191.jpg
Mico_Martic_192.jpg

Videos (3)

Flash Content (0)

This exercise is also available in:
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Polski
Português
Ελληνικά (Hellenic)
한국어 (韓國語) (Korean)