0
Može li trener djelovati na razvoj motivacije sportaša?
 

Futsal Concept Explanation
U praksi, a i u brojnim je znanstvenim istraživanjima dokazano da je trener jedan od najjacih motivacijskih faktora. Trener svojom karizmom, autoritetom i strucnošcu može djelovati vrlo poticajno na sportaše.Trenerov utjecaj dolazi do izražaja na individualnoj razini, u osobnom kontaktu sa svakim sportašem, ali i na razini ekipe (kluba) kroz razvoj poželjne motivacijske klime. Motivacijsku klimu cine psihološka obilježja sportskog okruženja koja se oblikuju trenerovim rukovodenjem i kroz interakciju sa sportašima. Za povecanje i održavanje motivacije sportaša poželjna je motivacijska klima usmjerena na ucenje i suradnju clanova ekipe, a ona prevladava kada trener istice važnost ucenja, usavršavanja nad rezultatom i pobjedom, kada se potice kooperativnost clanova ekipe umjesto medusobnog natjecanja, kada se nagraduje i pohvaljuje ulaganje truda i napora, a svaki sportaš je jednako važan i ima jasnu ulogu u timu. Treneri koji oblikuju ovakvo okruženje u pravilu su instruktivniji, daju znacajno više pozitivnih povratnih informacija i podrške svojim sportašima, te koriste neke principe demokratskog rukovodenja. Drugi je tip motivacijska klima usmjerena na ishod i rezultat. U takvom se okruženju istice imperativ pobjede i rezultata, postoji natjecanje izmedu suigraca, a trener obicno ima ‘omiljene igrace’, tzv. «zvijezde» koje smatra vrlo talentiranima te oni u ekipi imaju poseban status. Pogreške i slabe izvedbe se kažnjavaju, sportaši se boje trenera i pogreške (ne shvacajuci ih kao dio ucenja vec kao dokaz vlastite nesposobnosti), manje su zadovoljni i slabije motivirani. Te su ekipe slabije kohezivne, a rizik od sukoba s trenerom ili izmedu suigraca je veci. Treneri koji oblikuju ovakvu psihološku klimu uglavnom su atokrati, manje instruktivni, neskloni individualnom pristupu, daju manje povratnih informacija i podrške svojim sportašima. U pravilu, ovo okruženje nosi više rizika za negativni utjecaj na motivaciju i potice usmjerenost sportaša na rezultat i pobjedu. To ne mora imati pogubne ucinke na kraci rok i dok sportaš (ekipa) pobjeduje, no u slucaju loših rezultata, temelj motivacije se ruši, sportaš više ne ostvaruje vanjske ciljeve kojima je primarno motiviran, posljedicno se javljaju sumnja u vlastite sposobnosti i negativne emocije, zbog cega je moguce da potraži neko drugo okruženje (drugi klub ili drugu aktivnost) u kojem bi ponovno mogao pokazati drugima i potvrditi sebi vlastitu kompetentnost.

Dobar rezultat najlakše djeluje na povecanje motivacije sportaša. Osim toga, trener je važan motivacijski faktor u svakom trenutku.

Categories Psychology