0
36 - Iza leđa, (Back door, Puerta atras)
 

Futsal Concept Explanation
Iza leđa, Back door (eng.), Puerta atras (španj.) nazivi su za akciju dva igrača gdje jedan dodaje loptu drugome koji napada prazan prostor iza protivnikovih leđa.
Razlikujemo "Iza leđa":
- sa bočnim igračem
- sa pivotom
Credits: Sergio Mullor, Jorge Palos

Categories Basic core attacking concepts, Group tactics