Date Author Name Title
30/09/2020 Frane Despotovic IT20 - Kvadrat - Dodavanja
28/09/2020 Frane Despotovic O05 - 4v3 Rad na zamjenama markiranja
28/09/2020 Frane Despotovic O14 - 2v2 u svakoj polovici s opcijom kreiranja 3v2
26/09/2020 Frane Despotovic FP06 - Brzina (X i O)
26/09/2020 Frane Despotovic N14 - 3v3 + zadnji i pivot iza leđa
26/09/2020 Frane Despotovic FP07 - Brzina (brzina reakcije)
26/09/2020 Frane Despotovic FG04 - Jump in jump out
25/09/2020 Frane Despotovic FG08 - Zagrijavanje (Ruka, 1 dodir, 2 dodira)
25/09/2020 Pablo Prieto PP-021-Calentamiento 1
25/09/2020 Pablo Prieto PP-020-Dos toques un toque.