Pozicioni napad 3-1
 
Vježbamo dodavanje na pivota.
Napad s pivotom u sredini i na boku, Ulaženje 1. i 2., kreiranje linija dodavanja od strane pivota.
40x20
10-12
4+1 vs 4+1 sa zamjenama
Lopte
Napadači ne mogu prijeći liniju centra igrališta.
Obrambeni igrači takoder mogu samo spriječiti da lopta dođe do pivota pozicionirajući se na linije dodavanja.
Napadači rade izmjene mjesta da bi otvorili koridore za dodavanje lopte pivotu.
Pivot se mora nuditi, otvarati linije dodavanja.
Ako obrambeni igrači ukradu loptu, izvrše brzi protunapad.
Zadnji obrambeni igrač igra realnu obranu na pivotu.
Kad lopta dođe do pivota, počinje stvarna igra (ulazak 1. i 2. napadača).
Ako želimo, možemo ograničiti vrijeme dodavanja na pivota (30’ sekundi).
Možemo dozvoliti obrani da prijeđe centar samo u slučaju da napravi 2vs1 na boku.
Po završetku akcije mijenjamo igrače.
Tri uzastopna napada svake ekipe.
Ograničiti vrijeme napada.
Ograničiti broj dodira.
Positional Attack, Transitions - Attack, Transitions - Defense